Železnička stanica Prokop gradi se Xella materijalima

Radovi na izgradnji beogradske železničke stanice Prokop su u punom jeku. Nova železnička stanica biće izgrađena na koti 105 i prostiraće se na površini od oko 5.600 kvadratnih metara.

Stanična zgrada, čiju arhitekturu potpisuje PFB Design d.o.o. iz Beograda, projektovana je iznad deset koloseka i šest perona, a planirano je da se u njoj formiraju potrebni stanični i komercijalni kapaciteti i sadržaji.

Prema projektu, stanična zgrada će imati oko 6.200 kvadratnih metara i biće razuđene forme sa prepoznatljivom fasadom i valovitim krovom.

Za izgradnju ovog značajnog projekta u našoj zemlji, biće korišćeni proizvodi iz Xella asortimana i to: Ytong Classic blokovi 20cm, na pozicijama unutrašnjih i spoljašnjih zidova, kao i Ytong Interio blokovi 12 cm na poziciji pregradnih zidova .

Kako bi objekat zadovoljio najviše standarde u putničkom železničkom saobraćaju, investitor Realway City, opredelio se za savremene i visokokvalitetne Xella materijale, koji obezbeđuju brojne prednosti, među kojima se posebno izdvajaju mala težina, brza i čista gradnja, laka obradivost i klasa A1 negorivosti koja je od izuzetnog značaja za izgradnju objekta ovakvog tipa.

Osim stanične zgrade, sa njene leve i desne strane zidaju se četiri objekta od po pet spratova koji će funkcionalno biti odvojeni. Na obodima ploče sa svih strana biće uređeni parkinzi, kao i nova garaža na delu ploče ka Senjaku. Idejno rešenje podrazumeva izgradnju oko 890 parking mesta na otvorenom i u višeetažnoj garaži.

Tokom izgradnje u objekat će biti ugrađeno preko 1000 m3 Xella materijala, a opredeljenje da se stanična zgrada Prokop gradi upravo Ytong blokovima još jedan je dokaz da se karakteristike Xella asortimana prepoznaju u domenu svih tipova gradnje.

Podeli:

   

Sadržaj