Značajan finansijski rast kompanije Xella u 2021. godini

  • Rast prodaje od 1,698 miliona evra u 2021. godini; 12,7% povećanja u odnosu na 2020. godinu
  • Izveštaj o održivosti za 2021: Xella Group je ocenjena prema ESG smernicama kao „ kompanija niskog rizika“

Duizburg, 13. april 2022. – Xella Grupa, vodeći evropski proizvođač održivih, energetski efikasnih i inovativnih građevinskih rešenja, uspela je da ostvari rast u fiskalnoj 2021. godini. Prodaja građevinskih i izolacionih materijala značajno je porasla za 12,7% na € 1,698 miliona (€1,507 miliona u FG20). Prodajni segment Građevinskih materijala (bez Izolacionih materijala) porastao je za 9,2% na 1.171 milion evra (1.072 miliona evra u fiskalnoj 2020.). U skladu sa strategijom da se fokusira na građevinske materijale, Xella je u januaru 2022. objavila prodaju svoje poslovne jedinice za izolaciju URSA. Ove poslovne aktivnosti se evidentiraju kao obustavljeno poslovanje. Očekuje se da će transakcija biti zatvorena u prvoj polovini 2022.

„Možemo se osvrnuti na veoma uspešnu 2021. godinu, u kojoj smo uspeli da ostvarimo značajan rast i nadmašimo naše tržište. Izlazimo u susret potrebama tržišta sa održivim, efikasnim i pristupačnim rešenjima, na sveobuhvatan način. Ponosan sam na ono što smo postigli kao tim i želim da se zahvalim svim našim zaposlenima na njihovom odličnom doprinosu“, izjavio je Christophe Clemente, CEO Xella Grupe.

Idealno pozicionirani za rast u industriji koja se brzo menja

Tokom proteklih nekoliko godina, Xella je od inicijalnog proizvođača građevinskih i izolacionih materijala evoluirala u vodeću međunarodnu kompaniju sa kompletnim sistemom gradnje za sve tipove objekata. Kompanija nastoji da obezbedi energetski efikasna, održiva i isplativa rešenja za stambene i poslovne objekte. Na taj način Xella doprinosi industriji koja se brzo menja, a koju sve više karakteriše potražnja za efikasnom i održivom gradnjom. Ovi trendovi predstavljaju vetar u leđa Xella Grupi.

ESG: Top rang u industriji

Xella nastoji da doprinese održivosti i nultim emisijama CO2 u građevinskoj industriji. Održivost je neizostavni deo poslovne strategije Xella Grupe. „Naši proizvodi, proizvodni i upravljački procesi, kao i naš lanac snabdevanja, ispunjavaju visoke ekološke, društvene i aktuelne zakonske regulative. Nastavićemo naš put održivosti sa ciljem upotrebe ljudskih, prirodnih i finansijskih resursa na najbolji mogući način u smislu održivog razvoja“, izjavio je Christophe Clemente.

Glavni temelji Xella ESG strategije su dalje smanjenje emisije CO2 u svim segmentima (30% smanjenje intenziteta emisije CO2 proizvoda do 2030. godine), razvoj cirkularne industrije i veća upotreba recikliranih materijala i recikliranje proizvodnog otpada (0 otpada do 2024. za ostatke AAC). Xella ima za cilj da obezbedi sigurne i inkluzivne uslove rada, kao i mogućnost razvoja svojih zaposlenih. Kompanija namerava da poveća udeo žena menadžera na 25% na nivou Grupe do 2025. godine.

U decembru 2021., Sustainalytics je procenio ESG rejting Xella Grupe na 19,8 i tako je svrstao u kompanije sa „niskim rizikom“ finansijskih uticaja ESG faktora. Xella ESG rejting stavlja Xella-u na 4. mesto od 127 kompanija u kategoriji „Građevinski materijali“.

Za više informacija o strategiji i ciljevima održivosti Grupe, posetite www.sustainability.xella.com.

Izveštaj možete pogledati na linku: SUSTAINABILITY REPORT 2021.

Podeli:

   

Sadržaj