Xella u borbi protiv emisije CO2

Građevinska industrija je odgovorna za skoro 40% globalne emisije CO2. Naša misija je da to promenimo. U 2021. godini napravili smo nekoliko iskoraka.

Xella ima za cilj da smanji intenzitet emisije CO2 za 30% do 2030.godine. Prošla godina je bila značajna u tom pogledu: ostvarili smo korak bliže našem cilju. Samo ove godine smo smanjili intenzitet CO2 za 6,6% u odnosu na 2019. Takođe smo uštedeli 7.700t emisije CO2 u 2021. u dve poslovne jedinice kroz investicione projekte. Ali tu se ne zaustavljamo.

Vrhunske performanse naših proizvoda

Ponosni smo na izuzetna svojstva naših proizvoda: u potpunosti se mogu reciklirati i čak apsorbovati CO2. Svesni smo da se naši proizvodi trenutno oslanjaju na sirovine koje intenzivno koriste CO2, kao što su cement i kreč. Želimo da ove sirovine koristimo što efikasnije i radimo na uspostavljanju cirkularne ekonomije, a sve u cijlu smanjenja proizvodnog otpada.

Promovisanje i pokretanje inovacija

Istovremeno, ne samo da kontinuirano razvijamo naše proizvode, već sa našom tehnološko-istraživačkom kompanijom, Technologie- und Forschungsgesellschaft mbH, radimo na novim formulama, novim proizvodima i inovacijma u sektoru građevinskih materijala, koristeći alternative sirovine sa niskim CO2. Znamo da će možda biti potrebno izvesno vreme da bismo razvili građevinske materijale koji ne koriste supstance sa visokim stepenom emisije kao što su cement ili kreč.
>
Pročitajte više o našem istraživanju

Održivi lanac snabdevanja

Kako bismo efikasno odgovorili na potrebe tržišta i unapredili saradnju sa kupcima, razvili smo široku proizvodnu mrežu. Koristimo lokalne lance snabdevanja i jačamo lokalni fokus na sirovine. Ovo nam omogućava da smanjimo emisije CO2, budemo deo lokalne ekonomije i razvijamo strukture snabdevanja zajedno sa odgovarajućim lokalnim dobavljačima.

 Strategija za budućnost

Ostajemo na svom putu održivosti. Za nas, borba protiv klimatskih promena znači apsolutno smanjenje emisije CO2. Nastojimo da do kraja godine imamo definisane ciljeve za većinu pitanja, kao i pripremljenu strategiju na koji način nameravamo da ih ostvarimo.Borba protiv klimatskih promena je izazov, kako za nas u kompaniji Xella, tako i za celu građevinsku industriju. Želimo da naša strategija ima pozitivan uticaj – i to ne samo lokalno, već i globalno.
> Više o našoj ESG strategiji

Podeli:

   

Sadržaj