Xella Srbija nosilac Deklaracije o zaštiti životne sredine (EPD)

Kompanija Xella Srbija dobila je za svoju Ytong fabriku u Vreocima eksterno verifikovanu Deklaraciju proizvoda o zaštiti životne sredine (Environmental Product Declaration – EPD).

U skladu sa novom revizijom standarda, Xella je prva kompanija u našoj zemlji koja je dobila ovaj značajan dokument koji će doprineti izgradnji energetski efikasnih, sertifikovanih i održivih zgrada.

EPD deklaracija predstavlja dokument koji transparentno saopštava ekološki učinak ili uticaj bilo kog proizvoda ili materijala na životnu sredinu i zdravlje ljudi, tokom celog životnog ciklusa.

„Cradle to Gate Options“ –  celokupan životni ciklus proizvoda obuhvata faze od procesa nastanka sirovina, proizvodnje, pakovanja, transporta gotovog proizvoda distributeru, upotrebe i njegovog konačnog odlaganja.

Upotreba građevinskih proizvoda koji poseduju EPD deklaraciju, omogućava investitorima i projektantima dodatnu prednost pri sertifikaciji zgrada prema standardima kao što su LEED i BREEM.

Eksterno verifikovana Deklaracija o zaštiti životne sredine još jedna je u nizu potvrda da kompanija Xella Srbija predstavlja lidera u građevinskoj industriji kad je reč o zelenoj i održivoj gradnji.

Podeli:

   

Sadržaj