Xella podržava UN-ove ciljeve održivog razvoja

Uzimajući u obzir naši poslovni model, imamo visok nivo mogućnosti pozitivnog uticaja. Da bismo to aktivno iskoristili, usmerili smo svoj ESG fokus kao deo naše Strategije održivosti 2020 i razradili kako naša strategija može da doprinese postizanju UN-ovih ciljeva održivog razvoja (SDG).

Ujedinjene nacije su 2015. godine usvojile „Agendu za održivi razvoj do 2030.“ kako bi rešile niz hitnih globalnih izazova. Agenda sadrži 17 ciljeva, ciljeva održivog razvoja, koji postavljaju okvir za održivo poslovanje na ekonomskom, ekološkom i socijalnom nivou. Cilj je stvoriti bolju i održiviju budućnost do 2030. godine.

Velika vizija koja se ne može primeniti bez zajedničkog političkog i korporativnog zalaganja, stoga sve više kompanija širom sveta usklađuje svoje strategije održivosti sa ciljevima održivog razvoja, stvarajući transparentnost i uporedivost.

Xella takođe podržava Ujedinjene nacije u sprovođenju UN-ovih ciljeva održivog razvoja. Zbog toga smo sproveli sveobuhvatno mapiranje SDG-a i identifikovali četiri cilja kojima dajemo značajan doprinos (osnovni SDG-ovi) i četiri cilja koja podržavamo:

Naš doprinos uticaju na naše osnovne ciljeve održivog razvoja

S poštovanjem se ophodimo prema zaposlenima i dobavljačima i poštujemo ljudska prava u svim našim poslovnim procesima. Nudimo našim zaposlenima atraktivno i inkluzivno radno okruženje i podržavamo buduće generacije zaposlenih. Obavezujemo se da ćemo resurse koristiti što efikasnije.

Svojim poslovnim modelom i proizvodima doprinosimo modernizaciji sektora građevine i obnove i promovišemo izgradnju visokokvalitetnih, energetski efikasnih zgrada. Kroz našu moć istraživanja i inovacija pokrećemo održivi razvoj buduće građevinske industrije.

Svojim poslovnim modelom i proizvodima omogućavamo brzu i isplativu gradnju. Na ovaj način doprinosimo pristupačnom, dugotrajnom stanovanju u gradovima i zajednicama, istovremeno promovišući energetski efikasnu izgradnju i obnovu.

Naši građevinski materijali izrađeni su od prirodnih materijala i takođe se mogu reciklirati. Upotreba recikliranih materijala za proizvodnju naših proizvoda ima značajan uticaj na prevenciju otpada i doprinosi smanjenju CO2.

 

Naš doprinos uticaju na naše „podržavajuće“ ciljeve održivog razvoja

Jednakost se smatra ključnim faktorom održivog, ekonomskog delovanja. Uvereni smo da veći procenat žena na rukovodećim mestima pozitivno utiče na uspeh kompanije, zbog čega smo sebi postavili cilj da do 2025. godine povećamo udeo naših žena na menadžerskim pozicijama  na 25 procenata.

Kao deo naše ESG strategije, jedan od fokusa je širenju energetski efikasne proizvodnje proizvoda koji štede energiju. Deo ove strategije je i povećanje udela obnovljivih izvora energije.

 

Poštovanje različitosti i jednakih mogućnosti važan je deo našeg standarda za borbu protiv diskriminacije i raznolikosti širom Grupe, koji je utvrđen u našem Kodeksu ponašanja, Politici protiv diskriminacije i različitosti i Kodeksu ponašanja dobavljača. To aktivno prikazujemo u svojim svakodnevnim akcijama preko nacionalnih granica.

Kao proizvođač održivih građevinskih i izolacionih materijala, zaštita klime igra centralnu ulogu za nas. Stoga sledimo jasnu strategiju smanjenja CO2 za našu proizvodnju i proizvode i promovišemo svest o održivom delovanju interno i u okviru našeg lanca snabdevanja.

Podeli:

   

Sadržaj