logo

Xella Grupa je postala većinski vlasnik firme Rapid Apatin

Xella Grupa je postala većinski vlasnik firme Rapid Apatin sa oko 70%  vlasničkog udela u okviru javne ponude za preuzimanje.

Fabrika Rapid se nalazi u Apatinu i osnovana je 1982.godine. Sa proizvodnim kapacitetom od oko 30.000m3 nudi najbolje uslove za zadovoljenje rastuće tražnje za kalcijum silikatnim blokovima na tržištima Srbije, Hrvatske, Slovenije i zapadne Rumunije, gde su Silka blokovi poznati kao siguran i pouzdan proizvod.

Silka kalcijum silikatni blokovi su mineralni građevinski materijali i omogućavaju izgradnju ekoloških, održivih i postojanih objekata, pružajući važan doprinos zaštiti životne sredine i klime.

Silka kalcijum silikatni blokovi su negorivi, imaju izuzetna svojstva zvučne izolacije što obezbeđuje sigurne i zdrave  uslove za život i rad.

Podeli:

   

Sadržaj