Xella Group se pridružila organizaciji Global Compact UN

Xella Group se pridružila organizaciji Global Compact UN, što predstavlja još jednu potvrdu da smo posvećeni odgovornom i održivom korporativnom upravljanju.

Želimo da napravimo razliku i budemo pioniri u našoj industriji: sa našim energetski efikasnim, održivim proizvodima i sa proizvodnim procesima koji štede resurse i smanjuju CO2, kao i odgovornom i etički besprekornom poslovnom praksom. Ovaj potencijal nas obavezuje – i mi rado preuzimamo odgovornost za svoje aktivnosti.

10 principa Global Compact UN

Ljudska prava
1. Kompanije treba da podržavaju i poštuju međunarodnu konvenciju o zaštiti ljudskih prava;
2. Kompanije treba da se postaraju da ne učestvuju u kršenju ljudskih prava.

Rad
3. Kompanije treba da podržavaju slobodu udruživanja i priznavanje prava na kolektivno pregovaranje;
4. Ukidanje svih oblika prisilnog i obaveznog rada;
5. Ukidanje dečijeg rada;
6. Eliminisanje diskriminacije u pogledu zaposlenja i zanimanja.

Životna sredina
7. Kompanije treba da podrže pristup predostrožnosti pred izazovima u zaštiti životne sredine;
8. Pokreću inicijative za promociju veće odgovornosti za životnu sredinu;
9. Podstiču razvoj i širenje ekološki prihvatljivih tehnologija.

Antikorupcija
10. Kompanije bi trebalo da rade protiv korupcije u svim oblicima, uključujući iznudu i primanje mita.

Podeli:

   

Sadržaj