Xella ESG izveštaj za 2023. godinu – naučno zasnovani ciljevi kao deo ambicioznog plana održivosti


Sveobuhvatna strategija prilagođavanja makroekonomskom okruženju

Duisburg, 27. mart 2024. – Xella Grupa, vodeći evropski proizvođač održivih, ekoloških i energetski efikasnih građevinskih materijala, ostvarila je značajan napredak u svojim inicijativama održivosti u toku prethodne godine i na putu je da dostigne zadate ciljeve održivosti za 2030. godinu. Kao važan korak u 2023. godini, ciljevi kompanije Xella za smanjenje emisija ugljen-dioksida u oblastima 1, 2 i 3 odobreni su od strane Inicijative za naučno zasnovane ciljeve (SBTi).

Kompanija Xella nastoji da smanji svoje emisije CO2 u oblastima 1 i 2 za 42% do kraja decenije. Štaviše, emisije u oblasti 3 (koje predstavljaju 85% globalnih emisija CO2) od dobavljača, transporta i usluga biće smanjene za 25% do 2030. godine. Prvi cilj će biti postignut kroz energetski efikasniju proizvodnju, sve veću upotrebu obnovljivih izvora energije i postepeno ukidanje uglja u proizvodnim pogonima kompanije. Drugi cilj će biti postignut osnaživanjem partnerstva sa ključnim dobavljačima, optimizacijom proizvodnih procesa i razvojem cirkularnosti materijala.

Osim toga, Xella Grupa se obavezala da ne odlaže proizvodni otpad na deponije i u skladu sa tim nastoji da zaustavi odlaganje bilo kakvih ostataka AAC ili CSU do 2030. godine. Uz podršku sopstvenog istraživačko-razvojnog centra Xella Technologie- und Forschungsgesellschaft mbH (T&F) Xella je posvećena daljem unapređenju cirkularnosti svojih materijala i proizvodnih procesa, uključujući smanjenje otpada nastalih u proizvodnji i istraživanje novih načina za njihovu upotrebu.

Bezbednost kao vrednost kompanije

Xella je značajno unapredila svoju društvenu odgovornost, posebno u pogledu bezbednosti svojih zaposlenih. U protekloj godini, broj nezgoda je smanjen za 36%. Zahvaljujući Radmili Petrović, članu Izvršnog odbora i  CLCO Xella Gupe, kompanija je dodatno učvrstila upravljanje i usaglašenost u najvišim redovima kompanije.

Christophe Clemente, CEO Xella Grupe:

„Građevinska industrija je ključna za postizanje klimatskih ciljeva u Evropi. U Xelli smo napravili značajan napredak u pogledu energetske i resursne efikasnosti i neumorno radimo na unapređenju principa cirkularnosti kroz ceo životni ciklus naših održivih proizvoda.“

Cécile Fages, CSCO Xella Grupe:

„U Xelli znamo da imamo velike društvene i ekološke odgovornosti.
Stoga sam posebno ponosna što je put dekarbonizacije Xelle za 2030. godinu odobren od strane Inicijative za naučno zasnovane ciljeve. To će pomoći Xelli da ostvari svoje poslovne ciljeve plasiranjem građevinskih materijala sa niskim sadržajem CO2.“

Ambicije u oblasti održivosti kompanije Xella takođe su prepoznali i spoljni ESG stručnjaci. U julu 2023. godine, kompanija je odlikovana kao lider u svojoj oblasti od strane Sustainalytics, nezavisne agencije za ESG ocenjivanje. Sa ocenom od 17,5 i profilom “niskog rizika”, Xella je rangirana kao druga među 142 kompanije građevinskih materijala širom sveta.

Uspešno prilagođavanje makroekonomskim uslovima

2023. godina je bila izazovna za građevinsku industriju na evropskom tržištu, koje je kao celina doživela drastičan pad. Grupa je ostvarila ukupan prihod od više od 1 milijarde evra (u poređenju sa 1,4 milijarde evra prethodne godine). Normalizovan EBITDA iznosio je oko 205 miliona evra (u poređenju sa 291 milionom evra u 2022. godini).

Tokom protekle godine, Grupa je pokrenula brojne inicijative kako bi unapredila svoju proizvodnu mrežu, smanjila fiksne troškove i uspešno se prilagodila izazovnoj makroekonomskoj situaciji, a sve to dok je i dalje sledila svoj ambiciozni plan održivosti.
Sa ovim inicijativama i očekivanjem oporavka tržišta, Grupa je uverena da će u najkraćem roku dostići nivo poslovanja pre krize.

Xella Grupa je evropski lider u proizvodnji efikasnih i održivih rešenja za gradnju i izolaciju svih tipova objekata. Xella je dom renomiranih brendova Ytong, Silka, Hebel i Multipor i pionir u digitalnom projektovanju. Naši visokoefikasni proizvodi izgrađeni od prirodnih sirovina odgovaraju na sve izazove savremene arhitekture i građevinarstva i predstavljaju sinonim za modernu, ekološku i održivu gradnju. Xella poboljšava održivost zgrada tokom njihovog celog životnog ciklusa i doprinosi industriji sa niskim udelom ugljenika koja je kompatibilna sa cirkularnom ekonomijom. Sa sedištem u Duisburgu, Nemačka, Xella Grupa zapošljava više od 5.000 radnika.

Saznajte više na stranici Xella Group.

Podeli:

   

Sadržaj