logo

Xella akademija: Održana obuka za 170 izvođača, arhitekata i distributera

Februar je definitivno protekao u znaku edukacije u kompaniji „Xella Srbija“ jer je tokom ovog meseca održano čak šest teorijsko-praktičnih prezentacija za naše saradnike širom Srbije.

Na ukupno šest događaja koje je organizovala kompanija „Xella Srbija“, oko 170 naših izvođača, arhitekata i distributera upoznalo se sa svim elementima YTONG sistema gradnje, i to uz teorijsku i praktičnu prezentaciju. Na taj način svi prisutni su se upoznali sa Xella proizvodima, od YTONG blokova, preko Silke i Multipora, pa sve do praškastih materijala.

Serijal obuka započeo je 12. februara u našoj fabrici u Vreocima, gde smo ugostili predstavnike distributera „SRMA GROUP“, za koje je osim prezentacije organizovan i obilazak fabrike tokom kojeg su prisutni mogli da vide celokupan proces proizvodnje YTONG materijala. Već narednog dana organizovana je i teorijsko-praktična prezentacija u Subotici za predstavnike našeg distributera „DaKriSo“, odnosno izvođače i arhitekte. I konačno, 14. februara obuka je održana i u hotelu stovarišta „Kutko“ u Pančevu za izvođače sa kojima sarađuju.

Potom slede tri uspešne teorijsko-praktične prezentacije u okviru fabrike u Vreocima, koje su održane 20, 25. i 27. februara, a tom prilikom prisutni su upoznali i proizvodni pogon naše fabrike. Na spomenuta tri događaja prisustvovalo je oko 100 izvođača, a uspešne obuke upriličene su zajedničkim druženjem uz večeru i muziku.

Tokom ovih prezentacija prisutni su na pokaznom YTONG zidu detaljno upoznali klasično zidanje, ali i zidanje nepravilnih oblika. Istovremeno je demonstrirana izuzetna lakoća gradnje, kao i savršeno međusobno uklapanje svih elemenata YTONG sistema gradnje, a posebnu pažnju učesnika privukao je i naš novi proizvod, tj. YTONG nadvratne grede.

Na ovaj način završen je februarski serijal obuka u okviru Xella akademije, a naša kompanija nastaviće da pruža podršku svojim saradnicima kako bi što uspešnije odgovorili na sve zahteve kupaca i istovremeno što efikasnije koristili sve prednosti Xella proizvoda i YTONG sistema gradnje.

Podeli:

   

Sadržaj