Predstavljen Orook izveštaj 2.0: Inicijative i primeri dobre prakse u primeni digitalnih i održivih rešenja u građevinarstvu

U organizaciji kompanije Orook i Privredne komore Srbije, predstavljen je Orook industrijski izveštaj 2.0. Predstavnici kompanije Xella Srbija, govorili su u okviru panel diskusije na temu digitalnih, inovativnih i održivih rešenja u građevinskoj industriji, sa posebnim osvrtom na BIM aplikaciju i Xella sistem gradnje.

Građevinska industrija ima veliki uticaj na društvo u celini, koji se prvenstveno ogleda u enormnoj potrošnji prirodnih sirovina i energije, velikoj emisiji ugljen dioksida i slaboj produktivnosti radne snage, koja često rezultira kašnjenjem ili prekoračenjem budžeta na projektima.

Kako bi se ovi izazovi ublažili ili eliminisali, potrebna je snažnija inicijativa u pogledu primene digitalnih, inovativnih i održivih rešenja u našoj zemlji, a i šire. Orook izveštaj 2.0, bavi se upravo ovim ključnim temama.

Autori tekstova su kompanije koje su prepoznale veliki potencijal u dualnoj tranziciji i uspešno primenjuju inovativna i zelena rešenja na investicionim projektima svih veličina. Kako je održivost oduvek bila sastavni deo korporativne strategije kompanije Xella, ne iznenađuje da je Xella Srbija bila zlatni sponzor Orook izveštaja.

Kroz tri bloka koja obrađuju teme BIM kao izazov i rešenje, Digitalizacija gradilišta i poslovnih procesa i Održiva i inovativna rešenja u praksi, predstavnici različitih kompanija govorili su o primeni navedenih inicijativa u aktuelnim projekima, kao i u celokupnom poslovanju.

Deo izveštaja posvećen digitalnoj transformaciji, donosi informacije o platformama i softverima za foto-dokumentovanje projekata i poboljšanje procesa upravljanja različitim fazama gradnje, kao i o mogućim primenama BIM tehnologija za upravljanje projektima, izradu tehničke dokumentacije, crtanje planova armature, izbor i proračun materijala za zidarske radove.

U odeljku koji se bavi inovativnim i održivim rešenjima fokus je na materijalima koji doprinose poboljšanju energetske efikasnosti objekata, aktuelnim tehnologijama za proizvodnju betonskih struktura pomoću 3D štampe, primeni olakšanih betonskih ploča kao sistemu međuspratnih konstrukcija, kao i održivim strategijama poslovanja.

Poseban deo Izveštaja sadrži predstavljanje obrazovnih i naučnoistraživačkih ustanova i drugih udruženja koja u okviru svojih aktivnosti promovišu upotrebu digitalnih i održivih rešenja i učestvuju u kreiranju relevantnih standarda i politika.

Inovativnim rešenjima za izgradnju i izolaciju, Xella konstantno pomera ganice i nastoji da ekološkim proizvodima doprinose energetski efikasnoj i održivoj gradnji.

Podeli:

   

Sadržaj