Održane radionice o inovacijama i unapređenju svakodnevnog rada za zaposlene u kompaniji Xella

Kompanija Xella organizovala je 26. i 27. oktobra radionice na temu „Inovacija i unapređenja u svakodnevnom radu“ za zaposlene iz svih sektora, dokazujući još jednom da je briga o zaposlenima i pružanje konstantne podrške kolegama jedan od imperativa u svakodnevnom poslovanju kompanije.

Radionice su održane za šest manjih grupa, a tokom radionica diskutovalo se o izazovima sa kojima se zaposleni iz svih sektora susreću u svakodnevnom radu, o predlozima i idejama za unapređenje poslovnih aktivnosti, ali i o načinima da se dodatno unaprede usluge koje se pružaju svim našim poslovnim partnerima i saradnicima.

Organizator i vođa ovog projekta je kolega Edin Dalifi, Project Manager & Inovation, a tokom dvodnevnih aktivnosti inicirane su brojne korisne i inovativne ideje zahvaljujući proaktivnosti i konstruktivnim predlozima učesnika.

Ovo je samo jedan u nizu događaja koje je kompanija Xella organizovala tokom 2020. godine kako bi pružila maksimalnu podršku u radu svojim zaposlenima, saradnicima i partnerima, ali i da bi osluškivala i uvažavala njihove ideje, potrebe i predloge. 

Podeli:

   

Sadržaj