Ytong nadvratne grede

Nadvratne grede za pregradne, nenosive zidove

  • Laka i brza ugradnja
  • Mala težina
  • Bez oplate i nalivanja betona
  • Idealno uklapanje sa Xella sistemom gradnje
  • Bez termo mostova
  • A1 klase negorivosti prema SRPS EN 13501-1

Primena

Nadvratne grede (nadvoji) su strukturni horizontalni elementi koji se primenjuju na otvorima između dva vertikalna nosača i koji se, kao gotova, prefabrikovana, rešenja mogu izvesti brzo i jednostavno bez oplate, šalovanja ili armature.

Ugradnja

Nadvoji su dizajnirani za direktnu ugradnju, armirani su simetrično u dužini od 1120mm za dužinu nadvoja od 1200mm, odnosno 1420mm za dužinu nadvoja od 1500mm. Nije dozvoljeno nadvoje skraćivati ili im na bilo koji drugi način modifikovati preseke. Ugradnja se vrši po visini nadvratnika, u smeru strelica.

Lepljenje se vrši pomoću Ytong tankoslojnog maltera.

Podeli:

   

Inovacije

Sadržaj