Inženjerima aplikacija olakšava posao

BIM Xella aplikacija sadrži sve bitne podatke koji su od interesa za projektante.

„Ona sadrži podatke kao što su termičke i zvučne karakteristike, požarnost, težine materijala, cene, ateste i sertifikate koji prate jedan proizvod ili sistem. Korisnik na jednom mestu ima celu bazu potrebnih informacija i nema potrebe da pretražuje podatke po internetu ili iz drugih izvora“. Dakle, celokupni sistem informacija je centralizovan i dostupan iz jednog izvora.

U okviru BIM Xella aplikacije i BIM biblioteke nalaze se 3 brenda, 8 pozicija na projektu i čak 78 sistemskih familija zidova.

„Postoje samostalni elementi sa svojim karakteristikama i podacima, ali zato ima više sklopova zidova koji se sastoje od različitih materijala. Oni su upravo napravljeni kako bi zadovoljili stroge kriterijume koji sada važe, kako termičke kod fasadnih sistema, do zvučnih zahteva unutar objekata“.

Aplikacija nudi podatke za brendove Ytong, Silka i Multipor. Što se tiče tipičnih pozicija na objektu, tu su: 1) fasadni zidovi, 2) zidovi stan/hodnik, 3) zidovi stan/stan, 5) pregradni zidovi, 6) noseći zidovi, 7) oblaganja i 8) ostali elementi.

Samo kod fasadnih sistema, imamo 8 zidnih sklopova koji zadovoljavaju stroge termičke zahteve. Za unutrašnje pregrade imamo 18 zidnih sklopova za pozicije stan/stan i stan/hodni gde postoje kombinovane potrebe za zvuk i termiku.

Investitorima aplikacija donosi veću zaradu

Kroz objedinjenu bazu podataka, biblioteku familija i dinamičke tablice skraćuje se vreme odlučivanja, projektovanja, proračuna količina i izvođenja radova. Sve ove prednosti pomažu investitoru da ostvari bolji pregled i veći profit. Pored toga, investitor u svakom trenutku ima celokupnu kontrolu nad količinama i cenama, te može brže i lakše da donosi ispravne poslovne odluke.

Ilustracije radi, sa desne strane aplikacije nalazi se dinamička tablica. U njoj se naznačeni svi značajni podaci vezani za sve materijale koji ulaze u sklop fasadnog ili pregradnog zida. Plavom bojom naznačeni su proizvodi kompanije Xella Srbija. Od važnih podataka, naznačena je potrošnja po m², debljina izražena u cm, cena materijala eur/m², te cena izvođenja eur/m². Lakom računicom, kroz promenu osnovnih parametara, investitor može da prati potrošnju materijala, njegovu cenu i troškove izvođenja i to sve na jednom mestu. Ovakav interaktivan pregled je jedna od velikih prednosti BIM Xella aplikacije.

Iz kuhinje TeamCAD-a

Aplikaciju je izradila domaća kompanija TeamCAD. Laka za korišćenje, ona je zasnovana na Autodesk Forge platformi koja je namenjena vizuelizaciji i analizi interaktivnih podataka, kreiranju kataloga i konfiguratora u virtuelnom okruženju. Aplikaciji može pristupiti bilo ko, bilo kad, pomoću svog desktop ili mobilnog uređaja.

„BIM Xella je odličan primer kako najnovije tehnologije mogu u značajnoj meri doprineti boljim uslovima poslovanja i značajnim uštedama. BIM korisnici će moći da koriste Autodesk Revit familije i materijale originalnih Xella sistema, značajno štedeći vreme uz minimalizaciju grešaka u radu” – navode iz kompanije TeamCAD.

Slobodan Lazić, direktor kompanije TeamCAD, navodi da „tržište diktira pravila igre, a ona su veoma jasna: što brža izrada projektne dokumentacije, sve informacije na jednom mestu, potpuna kolaboracija između struka, kompletna simulacija i analiza pre početka izgradnje, najminimalnije greške.“ Poučeni iskustvima dobre prakse, u narednom periodu se očekuje da će sve više domaćih investitora zahtevati BIM dokumentaciju.

Bogata biblioteka Revit familija

Grupa inženjera iz TeamCAD-a je napravio Autodesk Revit template koji sadrži više od 70 različitih tipova zidova, sa više od 20 različitih materijala. Tu su još i planovi za predmer za zidne materijale, a sve u skladu sa strogom Xella proizvođačkom specifikacijom. Celokupni sistem je automatizovan, centralizovan i lak za upotrebu.

„Svaki materijal i tip zida ima vrednost za definisanje specifičnih i matičnih parametara. U okviru biblioteke postoje tri varijacije zidova: jednoslojni zidovi sa glavnim Xella proizvodima, višeslojni zidovi (Xella zidni sistemi) i višeslojni zidovi (Xella sistemi toplotne izolacije)“ – ističu iz kompanije TeamCAD.

Celokupna BIM biblioteka razvrstana je u četiri karakteristična dela: 1) Xella brendovi, 2) sistemi zidova, 3) sistemi termike i 4) sekundarni materijali. Prikaz ovih elemenata organizovan je na sličan način. Sa leve strane ekrana data je ilustracija sklopa zida, zatim slede poprečni presek, tabelarni prikaz osobina pojedinih slojeva i dat je Revit element zida. Za svaki materijal i sklop unete su sve potrebne informacije.

bim revit

Značajan iskorak za BIM implementaciju

„Cilj kompanije Xella Srbija je da bude korak ispred građevinske industrije i da bude katalizator koji će ubrzati proces projektovanja i izvođenja. Želimo da inženjerima olakšamo posao, a investitorima uvećamo zaradu“

Menadžment kompanije Xella Srbija uspeo je da pronađe rešenje za poboljšanje stručnosti i da poveća upotrebnu vrednost BIM-a svojim kupcima koji koriste Autodesk Revit. Na ovaj način BIM tehnologija se približava velikom broju projektanata i investitora na način i jezik koji oni razumeju.

Kao takva, BIM Xella web aplikacija predstavlja značajno olakšanje za sve profesionalne korisnike. Kreiranje web-aplikacije je možda mali korak za kompaniju Xella, ali je veliki iskorak za BIM implementaciju u domaćoj građevinskoj industriji. U cilju daljeg razvoja aplikacije, u planu je i izrada BIM biblioteke za programe Allplan i ArchiCAD.

Više informacija o ovoj aplikaciji možete pronaći na adresi bim.xella.rs. Takođe, sva pitanja u vezi tehničke konsultacije za termiku, zvuk ili razne sklopove fasadnih i pregradnih zidova možete postaviti preko on-line platforme Xella eConsultant.